Find Content

Shumba Totem

Shumba Mhazi

Shumba Mhazi

Maita Shumba,
Zvaitwa Mhazi,
Mhondi inopondera pasina gwenzi.
Hekani Mukanyairi,
Maita vakuru vamasango,
Vanovhundutsa vamwe nomukanya uri muzenze,
Vamadzvovera,
Vabanduri vamapfupa,
Vana meso anozezesa kuringa,
Mukakatira kwasviba,
Vapondi vezvipenyu zvinozvifambira.
Hekanhi Mupwanyanzombe,
Mudyandichiomba,
Mudzvovakamwe,


Mufa ndichiomba,
Vezvitere zvikwatakwata,
Zvinenge zvizinga zvouchi,
Kuridza mutsindo pasi pasakara,
Zvaitwa Chiurayi,
Jenamuromo dehwe rehosi.
Tatenda vaChamakanda, vaRuminu, vaZverungu,
Venyika izere mashisha namadu,
Inomera nhemayakanda,
Vamahonyera, Mhukahuru,
Vatangi vemhuri inemukurumbira,
Jinda Mutasa,
Zvaitwa Tembo yangu yiyi,
Aiwa zvaonekwa weMhazi..

1 comment on Shumba Totem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *