Munokudza n’anga neyakadya madzibaba

  B, Tsumo

Munokudza n’anga neyakadya madzibaba

Munhu usati munhu uyo wangoona, akakuitira muzvambarara wobva wati ndiye ava hama neshamwari nokuti hauzivi zvaari

LEAVE A COMMENT