Find Content

Category: Shona

Shona Mutauro, Mazita, Kunyora Nzwisiso ne Mhenenguro nezvimwe

603 Tsumo Dzechishona

download

Tsumo 1. Abereka otochena moyo 2. Afamba apota 3. Afirwa haaringwi kumeso 4. Aguta haaoneki 5. Aita chake ndihombarume 6. Aiva madziva ave mazambuko 7. Akabata sando anongoona chese-chese sechipikiri 8. Akanga nyimo awangarara 9. Akoromoka awa 10. Akuti rima ati ugute 11. Akumhina afamba hazvienzani naTigere 12. Akuruma nzeve ndewako 13. Akwewa sanzu akwewa […]

ZIMSEC on 2023 June Exams

The Zimbabwe School Examinations Council (Zimsec) has not yet made a decision on whether June examinations will take place this year. Last year, the council had to cancel the June examinations due to disruptions caused by the COVID-19 pandemic. In a statement, Zimsec said that they are currently assessing the situation and will provide an […]

Shumba Totem

shumba mhazi shumba totem shumba mutupo

Shumba Mhazi Shumba Mhazi Maita Shumba,Zvaitwa Mhazi,Mhondi inopondera pasina gwenzi.Hekani Mukanyairi,Maita vakuru vamasango,Vanovhundutsa vamwe nomukanya uri muzenze,Vamadzvovera,Vabanduri vamapfupa,Vana meso anozezesa kuringa,Mukakatira kwasviba,Vapondi vezvipenyu zvinozvifambira.Hekanhi Mupwanyanzombe,Mudyandichiomba,Mudzvovakamwe, Mufa ndichiomba,Vezvitere zvikwatakwata,Zvinenge zvizinga zvouchi,Kuridza mutsindo pasi pasakara,Zvaitwa Chiurayi,Jenamuromo dehwe rehosi.Tatenda vaChamakanda, vaRuminu, vaZverungu,Venyika izere mashisha namadu,Inomera nhemayakanda,Vamahonyera, Mhukahuru,Vatangi vemhuri inemukurumbira,Jinda Mutasa,Zvaitwa Tembo yangu yiyi,Aiwa zvaonekwa weMhazi..

(Deno) Ndakaziva haitungamiri

How to stugy a novel

(Deno) Ndakaziva haitungamiri English Direct Translation  Had I known I would not have done it.  Variants  Ndakaziva haana zano.  Dai ndakaziva haabatsiri. Usayeuka bako waniwa.(Do not think of the cave after getting wet) Usapepuka dete gobvu rapinda. (Do not try to resolve small matters when big issues have come up.) Usayeuka bindu vamwe vakohwa. (Do not think […]

Usaverenga mbeva nemiswe (yadzo)

How to stugy a novel

Usaverenga mbeva nemiswe (yadzo). English Direct Translation  Do not count mice (together) with their tails. Variants  Usaverenga mbeva nemidune. (midune: shrews) Shona Explanation   Kana pasvika panguva yebasa kana nguva yokuita chimwe chinhu hazvibatsiri kuverenga navaya vasingagoni kuchiita nokuti vanongova zviwanzahuruva. English Explanation  In a difficult undertaking, do not reckon on those whose help would […]

Ndomene haichemedzi

Zimbabwe new curriculum syllabuses primary

Ndomene haichemedzi. English Direct Translation  What you do on your own does not make you cry. Variants  Zvamina hazvina mafi. (My own affairs cause no grudge) Shona Explanation  Kuzvikanganisira hakutsamwisi kana kuchemedza. Munhu anozviitira zvinhu zvake kana zvikazomukuvadza haana waanonenera mhosva. English Explanation  If anything goes wrong because you alone have planned and done it, […]

Mazvokuda kufa namaronda enyora

Zimbabwe new curriculum syllabuses primary

Mazvokuda kufa namaronda enyora. English Direct Translation  Death is wilful (if) it is (caused) by tattoo marks. Variants  Mazvokuda kurumwa nechokudongorera. (It is one’s own wish to be bitten if one is (inquisitively) peeping.) Mazvokuda kurumwa nechokuchera. (-chera: dig) Mazvokuda kukangira nyimo muruoko. (kanga: fry; nyimo: bambara groundnuts) Afa namaronda enyora haachemwi. (One who dies of tattoo […]

Rega kuyera nyoka negavi iyo iripo

Zimbabwe new curriculum syllabuses primary

Rega kuyera nyoka negavi iyo iripo. English Direct Translation  Do not use a fibre string to measure a snake while it is present itself. Shona Explanation  Nyoka chinhu chinotyisa; kwete kuti ichiri mhenyu chete asi kuti kunyangwe yakafa zvayo. Hapana munhu anoda kusvika pedyo nayo kana kuibata kunyangwe pachidiwa kuonekwa urefu hwayo. Vakuru vaiti kana […]

Next Page »