Find Content

Category: Shona

Shona Mutauro, Mazita, Kunyora Nzwisiso ne Mhenenguro nezvimwe

“It was more the weaknesses of the Directory than the power and ability of Napoleon that led to his rise to power.” Discuss

Zimsec O Level 2022 results out now

The statement that it was more the weaknesses of the Directory than the power and ability of Napoleon that led to his rise to power does not hold much water. The Directory refers to the forth revolutionary government in France which ruled from 1795 to 1799. On one hand, the weaknesses of this government which include corruption and failure to revive France’s economy paved way for the surfacing of Napoleon while on the other hand, the military prowess, oratory skills as well as the opportunistic nature of Napoleon led to his rise to power.

603 Tsumo Dzechishona

download

Tsumo 1. Abereka otochena moyo 2. Afamba apota 3. Afirwa haaringwi kumeso 4. Aguta haaoneki 5. Aita chake ndihombarume 6. Aiva madziva ave mazambuko 7. Akabata sando anongoona chese-chese sechipikiri 8. Akanga nyimo awangarara 9. Akoromoka awa 10. Akuti rima ati ugute 11. Akumhina afamba hazvienzani naTigere 12. Akuruma nzeve ndewako 13. Akwewa sanzu akwewa […]

ZIMSEC on 2023 June Exams

The Zimbabwe School Examinations Council (Zimsec) has not yet made a decision on whether June examinations will take place this year. Last year, the council had to cancel the June examinations due to disruptions caused by the COVID-19 pandemic. In a statement, Zimsec said that they are currently assessing the situation and will provide an […]

(Deno) Ndakaziva haitungamiri

How to stugy a novel

(Deno) Ndakaziva haitungamiri English Direct Translation  Had I known I would not have done it.  Variants  Ndakaziva haana zano.  Dai ndakaziva haabatsiri. Usayeuka bako waniwa.(Do not think of the cave after getting wet) Usapepuka dete gobvu rapinda. (Do not try to resolve small matters when big issues have come up.) Usayeuka bindu vamwe vakohwa. (Do not think […]

Usaverenga mbeva nemiswe (yadzo)

How to stugy a novel

Usaverenga mbeva nemiswe (yadzo). English Direct Translation  Do not count mice (together) with their tails. Variants  Usaverenga mbeva nemidune. (midune: shrews) Shona Explanation   Kana pasvika panguva yebasa kana nguva yokuita chimwe chinhu hazvibatsiri kuverenga navaya vasingagoni kuchiita nokuti vanongova zviwanzahuruva. English Explanation  In a difficult undertaking, do not reckon on those whose help would […]

Ndomene haichemedzi

Zimbabwe new curriculum syllabuses primary

Ndomene haichemedzi. English Direct Translation  What you do on your own does not make you cry. Variants  Zvamina hazvina mafi. (My own affairs cause no grudge) Shona Explanation  Kuzvikanganisira hakutsamwisi kana kuchemedza. Munhu anozviitira zvinhu zvake kana zvikazomukuvadza haana waanonenera mhosva. English Explanation  If anything goes wrong because you alone have planned and done it, […]

Next Page »
error: Content is protected !!