Find Content

Tsumo

581. Ziitakamwe mimba yousikana

582. Zino irema rinosekerera varisingadi

583. Zvaivana ngwarati kudya iwete

584. Zvakona n’anga murapwa achida

585. Zipfuko rambuya ziramba watonha

586. Zingizi gonyera pamwe maruwa enyika haaperi

587. Zino irema rinosekerera newarisingadi

588. Ziriwo rechembere ziramba waravira

589. Ziso haribi chomunhu

590. Zizi kurungwa munyu roti ndava hukuwo

591. Zongororo kugonya zvaro asi shungu rinadzo

592. Zhundu kugara mudanga zvanzi ndava mombe

593. Zuva igore rinodoka rava namarevo mavi namavuya

594. Zuva rimwe hariodzi nyama

595. Zuva rimwe hariradzi munda

596. Zvaitika zvaitika bhurugwa rebenzi risingazivi mberi kana shure

597. Zvikoni zvikoni mimba haibvi negosoro

598. Zvinhu zviedzwa chembere yekwaChivi yakabika mabwe ikanwa muto

599. Zviri kumwene wegira kufuka kana kuwarira

600. Zviroto zviroto

601. Zviururwi zvinofara kana kondo afa ziso

602. Zviuya hazvinzwanani

603. Zviuya zviri mberi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *